NOVA WEBOVÁ STRÁNKA

tjfatranzazriva.webnode.s

 

Rekonstrukcia šatní TJ Fatran Zázrivá

Obec Zázrivá  sa zaradila medzi úspešných uchádzačov o grant  z  Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vo výške pre podaný projekt 3 000,- €. Finančné dotácia bude použitá na výmenu starých poškodených okien spolu z ich zabezpečením proti krádeži, zo zapletením a novou fasádou. Termín realizácie zámeru je do 20.09.2013.

Projekt Rekonstrukcia šatní TJ Fatran Zázrivá, bol podporený z  Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku, ktorá uplatňuje princípy spoločenskej zodpovednosti v každodennej praxi. Z pohľadu spoločenskej zodpovednosti sa Slovenská sporiteľňa snaží realizovať také rozhodnutia a aktivity, ktoré napĺňajú očakávania spoločnosti od banky.  Jedným z príkladov uplatňovania zásad spoločenskej zodpovednosti je aj založenie Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, ktorý spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne prináša podporu aktivitám s verejnoprospešným rozmerom.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, vydáva publikácie, pripravuje vzdelávacie podujatia, organizuje ocenenie Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie a následného zápasu o otvorenú demokratickú spoločnosť využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.

 

 

 

 

 

 
Rok založenia: 1963

 

Klubové farby - žlá, zelená, modrá

Najväčšie úspechy  

  • účastník I.tridy muzov 1992 - 1994
  • postup dorastu do I.triedy  2010
  • postup žiakov do I. triedy  2010 
  • postup mužov do II. triedy 2012 
 
Mužstvá  v našom klube
  • muži     - II.TRIEDA
  • dorast   - I TRIEDA
  • žiaci     - I.TRIEDA 

 

Tlačivo na poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane

vyhlasenie 2014.pdf (42342)

Ďakujeme :)

Rozpis súťaží

rozpis_ofz_2013-2014.pdf (470280)